Freshly Baked

Freshly Baked

PLAIN NAAN
Rs.95

FTF-0101

ROGHNI NAAN
Rs.125

FTF-0102

ACHARI NAAN
Rs.155

FTF-0110

TANDOORI ROTI
Rs.75

FTF-0103

TANDOORI PARATHA
Rs.185

FTF-0112

ACHARI PARATHA
Rs.245

FTF-0104

POORI PARATHA
Rs.145

FTF-0111

GARLIC NAAN
Rs.185

FTF-0105

KALAUNJI NAAN
Rs.185

FTF-0106

CHICKEN CHEESE NAAN
Rs.675

FTF-0109

LAHORI SPECIAL CHICKEN NAAN
Rs.645

FTF-0107

CHEESE NAAN
Rs.595

FTF-0108

MUTTON CHEESE NAAN
Rs.695

FTF-0356

LAHORI SPECAIL MUTTON NAAN
Rs.765

FTF-0820

SPICY CHICKEN NAAN
Rs.525

FTF-0819

NAAN BASKET
Rs.595

FTF-0088

SPECAIL NAAN BASKET
Rs.925

FTF-0976

Freshly Baked

PLAIN NAAN
Rs.95

FTF-0101

ROGHNI NAAN
Rs.125

FTF-0102

ACHARI NAAN
Rs.155

FTF-0110

TANDOORI ROTI
Rs.75

FTF-0103

TANDOORI PARATHA
Rs.185

FTF-0112

ACHARI PARATHA
Rs.245

FTF-0104

POORI PARATHA
Rs.145

FTF-0111

GARLIC NAAN
Rs.185

FTF-0105

KALAUNJI NAAN
Rs.185

FTF-0106

CHICKEN CHEESE NAAN
Rs.675

FTF-0109

LAHORI SPECIAL CHICKEN NAAN
Rs.645

FTF-0107

CHEESE NAAN
Rs.595

FTF-0108

MUTTON CHEESE NAAN
Rs.695

FTF-0356

LAHORI SPECAIL MUTTON NAAN
Rs.765

FTF-0820

SPICY CHICKEN NAAN
Rs.525

FTF-0819

NAAN BASKET
Rs.595

FTF-0088

SPECAIL NAAN BASKET
Rs.925

FTF-0976